Eşti aici

BILANT PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL

În conformitate cu dispozitiile legii nr 544/2001 privind accesul la informatii de interes public si H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 544/2001 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public, Primaria Comunei Dîrlos judetul Sibiu, conform competentelor si sarcinilor specifice are obligatie sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public: