Eşti aici

Acte Necesare Urbanism

Taburi primare

 1. cerere tip
 2. extras de carte funciară, nu mai vechi de 3 luni
 3. plan de situaţie vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Sibiu sau plan cadastral
 4. documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism,
 5. Citeste mai mult ...
 1. cerere tip + Anexa 1
 2. certificatul de urbanism;
 3. dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care
 4. ...Citeste mai mult ...
 1. cerere tip + Anexa 1
 2. certificatul de urbanism;
 3. dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care
 4. ...Citeste mai mult ...
 1. - extras de carte funciară – nu mai vechi de 3 luni
 2. - copie autorizaţie de construire - taxă regularizată
 3. - copie proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru construcţiile edificate după apariţia legii nr.50/1991
 4. - documentaţia cadastrală
 5. Citeste mai mult ...
 1. - extras de carte funciară – nu mai vechi de 3 luni
 2. - chitanţă în valoare de 10 lei ( valoare pentru anul în curs)
 3. - copie autorizaţie de desfiinţare
 4. - copie proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru construcţiile desfiinţate după apariţia legii
 5. ...Citeste mai mult ...
 1. autorizaţia de construire – original
 2. deviz finalizare lucrare
 3. proces-verbal de recepţie a lucrării
 4. Citeste mai mult ...